BoheMia Collection is a Swedish jewelry, accessory and clothing brand, creating pieces inspired by the past, the present and the future. Inspiration is found in the most various places and spirits around the world and within. The jewelry is mainly made from brass, with gold or silver plated ear hooks and chains. Other frequently used  materials are feathers, semiprecious sones, bone, recycled leather and a mix of vintage treasures. www.bohemiacollection.se

Montya är sanskrit och är ursprunget till båda grekiskan och latinets ord för musa. Detta är den uråldriga idéen om hur skaparkraften använt konstnären som sitt instrument för att utföra ett konstverk. Den grekiska mytologin beskriver hur de nio muserna verkar inom sina nio konstarter efter att de valt ut en konstnär att verka genom. Med Montya strävar man efter att gestalta det ursprungliga och att bevara känslan av materialen i sin råa form. Innebörden av ordet Montya bär kreatörerna ständigt med sig som en vägvisare under skapande processen. Mässing och koppar är frekvent avvända material med olika ytbehandlingar. 
 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This