Med kameran fångar Anna Edlund små ögonblick i vardagen, bilder hon bara måste ta. Hon använder sig av många olika fotografiska tekniker, från digitalt till våtplåtsfotografi från 1800 talet. Ofta använder hon äldre kameror med en själ, en historia och ett unikt uttryck. Hon älskar när något i bilden skaver
och tillför en ytterligare dimension. Hon söker mötet mellan det egna uttrycket och kamerans. Mer bilder hittas på Studio Skatan, http://studioskatan.blogspot.se/

Pin It on Pinterest

Shares
Share This