Ami Olin Nordenmarker använder främst collageteknik i sitt framställande av grafiska verk. Hon använder sig av klippa-klistra-metoden men gör även sina verk digitalt i datorn. Det som intresserar henne mest med metoden är att alla de små bitarna bär på en historia som tillsammans bildar en ny berättelse. Dessa berättelser kretsar oftast kring drömmarnas värld och är därför för det mesta surrealistiska men föreställande. Hon mixar gärna gamla fotografier med nyare grafiska inslag vilket ger ett intressant möte mellan historia och nutid. http://amiolinnordenmarker.wix.com/work

Pin It on Pinterest

Shares
Share This