Tova D. Jonsson

I Tovas konstnärskap undersöker hon identitet – vem en är, hur en är och varför en är. I hennes verk vill hon därför försöka förstå huruvida jaget kan skapas utifrån en inre självbild eller yttre förväntningar. Tova vill förstå vad som händer och hur det ser ut när man avbildar och iscensätter sig själv. Det blir som ett litet titthål in i livets och vardagens alla bestyr, ett utforskande i vem man har varit, är, blir, och hur det samspelar med ens omgivningar.

Hemsidan: https://www.tovadjonsson.com
Facebook: https://www.facebook.com/Tova-D-Jonsson-Art-110733757094551
Instagram: https://www.instagram.com/tovadjonsson/

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This