Lotta Wanner Art

Lotta Wanner är illustratör och konstnär. Hon har en unik framtoning i bilder som framförallt föreställer människor, djur och växter och ofta blir blir motiven även abstrakta och fantasifulla. Hennes bildspråk är präglat av underliggande symboler och tecken som manar och uppmanar betraktaren till egna tolkningar.

https://www.lottawanner.com/

Pin It on Pinterest

Shares
Share This