Per Ottosson

Designa din egna t-shirt! Utifrån ett bibliotek av givna generativa mönster skapar du och modifierar du interaktivt din egna personliga t-shirt. Per Ottosson arbetar med olika former av interaktiv grafik och visualisering. Med hjälp av tekniska och semitekniska lösningar byggs interaktiva och visuella system, grafik och konst. Ibland tillsammans med andra konstformer och ibland som fristående installationer och projekt där Per med hjälp av ny teknik försöker bygga broar mellan det imaginära och reella.  perottosson.com

Pin It on Pinterest

Shares
Share This