Falks Form

Josefin Falk inspireras av samspelet mellan människa och natur. I sitt arbete utforskar hon hur organiska former kan få en lekfull karaktär och samtidigt ha potentialen att utrycka något mer – en formulering under ytan, en tidigare erfarenhet som har dragits lärdom av. Djurgestalter får ofta vara budbärare för känslor. Den keramiska ytan interageras med teckning och olika tryck-tekniker. Det valda materialet är ofta en grå stengodslera med svart lavasten kombinerat med engobe av porslin.

Hemsidan: www.falksform.se
Instagram: @falksform

Pin It on Pinterest

Shares
Share This