Eric Apelskog

Eric Apelskog är en illustratör och konstnär som jobbar brett med många olika stilar och tekniker. Allt ifrån klassisk konst, till videografi, illustration och mer abstrakta grafiska stilar. Ibland kan det handla om väldigt rena grafiska former som ritats för hand, och ibland är hans verk mycket detaljerade och pilliga med mönster, krumelurer, symboler och bläckstreck i all oändlighet. Verken är oftast gjorda helt för hand men är ibland kombinerade med digitala tekniker.

Eric menar att minst lika viktigt som det är att ett verk har en story bakom sig, symbolik och mening, måste konst ibland ”bara” få vara till för att vara vackert för åskådarens öga och som snarare förmedlar en känsla än något annat. Det är viktigt att konsten får agera som en bred kanal ut till alla. Inte bara finnas till för en liten skara människor.

Processen bakom framförallt akvarellerna är för Eric mycket meditativ och ger således uttryck för lugnet och harmonin som upplevs under skapandets gång, att ibland få skapa bara för det meditativa syftets skull utan baktanke, menar han är den ultimata friheten inom konsten, och den känslan försöker han förmedla på canvasen.

Under à la Londons kommer Eric sälja mestadels grafiska tryck av olika slag och stilar, men även några original-målningar och illustrationer. 

www.ericapelskog.com

Instagram: @ericapelskog

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This