emelie grönvall

För Emelie är förvaring i hemmet en stor inspirationskälla där form och funktion är två aspekter som hon strävar efter. Det hon tycker är spännande är hur hon kan få leran att efterlikna ett annat material. Genom sitt arbete med lera vill hon väcka nyfikenhet kring material och tekniker och hur de kan användas på olika sätt.

www.emeliegronvall.com

Pin It on Pinterest

Shares
Share This