Repr:s

Lena Lindegarth syr och designar kläder i en mix av återbruk, ekologiskt tyg och stuvbitar. Inspirationen hämtar hon främst från 60- och 70-talet. Ambitionen är att ta tillvara redan befintliga resurser för att värna miljön och för ett mer hållbart samhälle. Detta skapar samtidigt en utmaning i den kreativa processen när materialtillgång och design måste kompromissa.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This