Magnus Nordstrand ART

Magnus Nordstrand är civilingenjören som med intresse för matematik och konst skapar eleganta och minimalistiska mobiler, reliefer och skulpturer i metall. Med en plåtsax klipper han till former i sträckmetall som sedan sammanfogas med nitar och som därefter spraymålas eller rostar.

Inspirerad av A. Calder, har Magnus skapat en stil som tar avstamp i internationell design. I de till synes svävande verken tillåts ljuset filtrera genom hundratals hål. Det skapar en lekfull, nästan magisk stämning.

​Hemsidan: www.magnusnordstrandart.com
Instagram: magnusnordstrand_art

Pin It on Pinterest

Shares
Share This