Krita Design

Krita Design skapar möten mellan tradition och moderna uttryck. De formger produkter som sammanfattar deras tankar och lust inför färg och relationer. De samlar, sorterar och tar vara på nya möten, vilket blir inspiration till nya grafiska former. Med Krita Design vill de ge uttryck för färgers egna möjligheter att få komma till tals. I harmoniska möten, mjuka övergångar eller kontrastrika gränser, bjuder färgerna på uppmärksamhet.

www.kritadesign.com

Instagram: Krita Design

Pin It on Pinterest

Shares
Share This