Josephine Klerks

Centralt i Josephine Klerks konst är sökandet efter en spirituell dimension. Hon ifrågasätter varför det rationella och materialistiska tänkandet tar över den inre själsliga världen. Frågor som hur människans varande och intellekt skiljer sig åt är ständigt närvarande.
Josephine spenderade större delen av sin uppväxt i Värmland och kom i ett tidigt stadie i kontakt med naturen och denna djupa association fortsätter vara en inspiration i hennes verk. Färgernas samspel och energier spelar en stor roll i hennes verk. I sin skapandeprocess fantiserar hon om olika världar där det mesta får ta plats i form av känslor, lekfullhet, spirituella sökningar och det undermedvetna.

http://jklerks.com

Pin It on Pinterest

Shares
Share This