HANNA WESTERLING

På Hannas t-shirts syns humor och sarkasm, även om grundtanken baseras på fullt allvar. Hanna arbetar med humoristiska print och kollage baserade på vardagliga tankar och känslor. Hon använder sig av igenkännliga loggor och föremål som hon förändrar så innebörden blir en annan.

När kollagen eller texten sen placeras på en kropp får dem ännu en innebörd, vilken Hanna tycker är spännande att utforska.

www.hannawesterling.com

Pin It on Pinterest

Shares
Share This