Elsa och Sam

Johanna tar fram barnprodukter som utmanar normerna, och skapar utrymme för att fler hudfärger ska vara representerade bland barnens böcker och leksaker.

Idag är utbudet av barnprodukter så pass homogent, att om vi inte har mångfald i åtanke när vi väljer produkter till våra barn, visar dem troligtvis en väldigt skev bild av hur samhället ser ut.

Alla barn mår ju bra av att ha en inkluderande närmiljö för att förstå varandras olikheter och lika värde, oavsett hur vi ser ut! Med ELSA och SAM vill Johanna bidra till förändring, och hoppas ni vill hänga med!

Hemsidan: www.elsaochsam.com
Facebook: @elsaochsam.shop
Instagram: @elsaochsam

Pin It on Pinterest

Shares
Share This