Anna Wadle Keramik

Anna Wadle jobbar som formgivare och keramiker. Hon tillverkar skulpturala bruksföremål som ger guldkant på vardagen samtidigt som de fyller en funktion. Anna arbetar med stengodslera som antingen glaseras i olika färger eller behålls oglaserade, där lerans egna färg och struktur kommer fram. Naturen och havets organiska former är hennes inspirationskälla.

Hemsidan: https://annawadlekeramik.quickbutik.com/
Instagram: @Annawadleceramics

Pin It on Pinterest

Shares
Share This