Dan Isaac Wallin har i sitt fria arbete en förkärlek för Polaroid. Hans arbetsprocess är långsam och han använder sig ofta av äldre träkameror i sin arbetsprocess. Allt ni ser här är fotograferat analogt med polaroidfilm och framtaget helt utan digitalt efterarbete. Han behandlar och misshandlar Polaroidfilmen med varsamma händer under framkallningen tills han får fram det mjuka och sagolika uttryck som kommit att känneteckna hans mycket omtalade arbeten.
Se mer på www.danisaacwallin.com och https://www.facebook.com/pages/Dan-Isaac-Wallin-Photography/177821178985491

Pin It on Pinterest

Shares
Share This