Kajsa Cramer Home

Kajsa Cramer har en passion för hantverk med enkel genuin och hållbar design. Att handen har skapat i lera skall synas i varje produkt.
Det poetiska uttrycket samarbetar med det praktiska och gör din vardag vackrare.

kajsacramer.se