Gefyr Art Design

Sofia Gefyr tillverkar brukskonst, bruksgods och unika konstobjekt i främst keramik. Hon inriktar sig bl.a. mycket på inredningsdetaljer och hennes inspiration är ofta knuten till historiska ämnen och objekt, något som sätter tydlig prägel på hennes produkter.

www.gefyrartdesign.com