AndersochBarbro

Under namnet AndersochBarbro skapar den Göteborgsbaserade konstnären Åsa Kempe illustrationer som kämpar mot patriarkat, pms och långsamma vardagar. Ord och bild vävs ihop till enkla men uttrycksfulla bilder fulla av både humor och allvar. Igenkänningsfaktorn är hög och förhoppningen är att bilderna ska kunna hjälpa dig att hantera det här så kallade livet lite bättre. Åsa driver också ett litet screentryckeri hemma i garderoben och skapar på så sätt unika tröjor och tavlor av sina illustrationer.

Andersochbarbro.tictail.com